Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor ÎPT şi anticiparea nevoilor de calificare şi competenţe ale pieţei muncii
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic